Privacybeleid

Privacy

Aedifex hecht veel waarde aan de privacy van zijn klanten en bezoekers van zijn websites en doet daarom zijn uiterste best om persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk op te slaan en te behandelen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Aedifex?

Aedifex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaattype (desktop, smartphone, beeldscherm, etc.)
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Aedifex persoonsgegevens?

Aedifex verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Aedifex analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaart Aedifex persoonsgegevens?

Aedifex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor zover de wet dit vereist. Zo is het verplicht om de financiele administratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst, inclusief facturen met vermelde persoonsgegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Aedifex verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Aedifex, sluit Aedifex een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aedifex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies

Aedifex gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 
Aedifex gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
Daarnaast plaatst Aedifex cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aedifex en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Aedifex een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Aedifex over u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aedifex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Aedifex u mogelijk om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Aedifex reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ook als u een klacht heeft over de dienstverlening van Aedifex kunt u bellen of mailen. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Aedifex persoonsgegevens?

Aedifex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@aedifex.nl. Aedifex heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware (zoals een firewall en virusscanner)
 • Aedifex maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer ofwel SSL) waarmee uw gegevens via een beveiligde internetverbinding naar de website verzonden worden.
 • Om te voorkomen dat u uit naam van Aedifex e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen, beveiligt Aedifex de e-mailvoorzieningen (o.a. door middel van DKIM en SPF)

Versie 1.0. Datum laatste wijziging: vrijdag 25 mei 2018